Sectie Nederland

Plezier – Weerbaarheid – Gezondheid
dat is Kenko Kempo Karate voor 35-105-jarigen

Het is Plezierig om samen te oefenen van witte tot zwarte band ongeacht je leeftijd.
Je vergroot je Weerbaarheid doordat je een handige maar simpele krijgskunst leert met harde en zachte technieken. Vanaf de eerste les kun je beter voor jezelf opkomen!
Het is Gezond om te bewegen met ontzien van hart, bloedvaten en gewrichten. Dus zonder sit-ups en push-ups maar met Tai-Chi en Chi-Gong voor stevig staan, rechtop lopen en niet vallen.

Hoe werkt Kenko Kempo Karate?
De training valt terug op het budo van voor de wedstrijdaanpassing. Het Kenko Kempo Karate kent geen wedstrijden.
Van trappen boven de gordel en draaiende trappen wordt afgezien om de gewrichten te sparen. Een tiental geselecteerde Chi-Gong oefeningen en een 9-tal Tai-Chi figuren zijn ingebouwd in de les. Het gaat steeds van zachte naar harde naar zachte naar harde naar zachte bewegingen, enz. Daarmee wordt de belastbaarheid van hart en bloedvaten in gedachte gehouden. Plezier, weerbaarheid en gezondheid staan centraal in Kenko Kempo Karate.

Hoe ontstond Kenko Kempo Karate?
Kenko Kempo Karate is ontwikkeld door Erich B. Ries die oorspronkelijk van het Shotokan karate komt. In 2009 begon hij een studiegroep die in 2014 uitmondde in een officieel geregistreerde bond, de Kenko Kempo Karate Organisation e.V. De dojo’s bieden in Duitsland, Oostenrijk en nu ook in Nederland de Kenko Kempo Karate vorm aan van bestaande klassieke krijgskunsten.

Meer info
www.kenkokempokarate.nl
E-mail: j.e.m.h.v.bronswijk(AT)tue.nl